OM OSS

Om oss

Tunabarnens förskola drivs av Tunabarnen Ekonomisk Förening. Förskolan startades i oktober 1991. I november samma år flyttade vi in i våra nuvarande lokaler med egen trädgård och skogen runt knuten

 

Tunabarenen Ekonomisk Förening

Tunabarnens förskola drivs av Tunabarnen Ekonomisk Förening. Förskolan startades i oktober 1991. I november samma år flyttade vi in i våra nuvarande lokaler med egen trädgård och skogen runt knuten. Vi har även förmånen att ha en egen kokerska.


Föräldraföreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Förskolechefen ansvarar för den pedagogiska och "inre" delen av förskolan.

 

Föreningen har till uppgift att bistå medlemmarna med barnomsorg. Medlemskapet innebär en insats på 250 kr (återfås vid utträde)

 

Barnomsorgsavgift

Avgiften betalas till kommunen enligt gällande taxa.

 

Gemensamt ansvar och engagemang

Genom att välja en förskola som drivs gemensamt av oss föräldrar får du en bra inblick och goda möjligheter till att påverka ditt barns barnomsorg. Det medför även ett gemensamt ansvar och engagemang.

 

Föräldrarengagemang

Styrelsearbete

Styrelsearbete 1 gång per månad samt uppgifter däremellan.

 

Föräldrastäd

Städning av lokaler i förskolan ca en vecka per termin.

 

Föräldratjänst

Föräldratjänst innebär att 2 familjer tillsammans ansvarar för fredagseftermiddagen på förskolan. Det blir ca 3 gånger per termin för varje familj.

 

Vår- och höstarbetsdag

1 gång per termin träffas alla familjer och storstädar på förskolan och dess närmiljö.

 

Förskolans öppethållande

Förskolan är öppen mellan 6.30 och 17.20. Förskolan stänger 3 veckor under julimånad samt 1 vecka mellan jul och nyår.

Personalen har tre planeringsdagar per läsår då verksamheten är stängd.

 

Föräldratjänst

Föräldratjänst är förlagt på fredagar och rekreationsdagen. Det blir ca 3 tillfällen/termin för varje familj.

Man har ansvar över barngruppen på förskolan från klockan 12.45 till sista barnet går hem. Det innebär servering av mellanmål, lek och mycket skratt. Tänk på att ni är här för barnens skull!

Varor ska hämtas hos Hassans, han ringer när de kan hämtas.

 

Städ

Måndag, Onsdag och en gång under helgen så ansvarar en familj över att förskolan städas, ett schema upprättas av städansvarig och finns i hallen på förskolan. På hösten resp våren anordnas en städdag för familjerna då det även fixas, lagas och görs underhåll.