Barnets dag på förskolan

Barnens dag på förskolan

 

Lämning och hämtning

 Om något speciellt har hänt på morgonen vill vi gärna veta det. Det är viktigt att ni har kontakt med

 någon av personalen både vid lämning och hämtning. Vid hämtningen summerar vi dagens viktigaste

 händelse för er. Tala om för oss om ni har speciella önskemål angående denna kontakt, så att ni som

 föräldrar känner  trygghet och tillfredsställelse när ni lämnar över ansvaret till personalen.

För att vi ska kunna hålla god kvalitet vid hämtning och lämning är det viktigt att ni föräldrar

håller i era tider.

 

När man jobbar med barn måste det finnas utrymme för flexibilitet och förändringar i schemat.

 

Därför anpassar vi de pedagogiska aktiviteterna utefter vilka barn , personal som finns på plats

för dagen samt tar hänsyn till barnens intresse.

 

Måltider

Lunchen äter alla vuxna och barn tillsammans och alla sitter på bestämda platser för att skapa

trygghet. Vi strävar efter att ha en lugn och trevlig stund vid måltiden och skapa en positiv och

glädjefull känsla för mat. Under eftermiddagen serverar vi mellanmål.

Vi har eget tillagningskök och det mesta lagas från grunden och brödet

bakas också på plats så ofta det går.

 

Vila

 De minsta barnen vilar i vagn sen har vi sju platser i ett rum där de barn som oftast somnar vilar

och sen vilar resten av gruppen i ”myshörnan” På vilorna (förutom vagnsvilan) lyssnar vi på ljudbok.

 

Sjukdom

Små barn kan ofta vara snoriga eller rinniga i näsan. I samråd med dig bedömer vi huruvida barnet

 bör vistas på förskolan eller inte. Upptäcker vi feber eller annat sjukdomssymtom, kontaktar vi dig

 omgående per telefon. Det är viktigt att du då kan hämta ditt barn så fort som möjligt. Ett barn

bör få vara hemma minst en feberfri dag efter sjukdom för att återhämta sig. Om ditt barn inte

kan komma till förskolan på grund av sjukdom eller annan orsak ska du meddela det till förskolan

senast 8.00 samma dag. Telefon nr 0174-12393 där kan du även lämna ett meddelande om

ingen svarar eller så kan du skicka ett sms till 0768182209

 

 

 

Vår vision

 

Nyckelord: Jag vill – jag kan – jag vågar, framtiden är min

 

På vår förskola ska vi tillsammans utmana, ansvara och inspirera till ett livslångt lärande.

 

Här skapas trygghet som ska ge möjligheten till att barn vågar vara modiga, solidariska

 

samt stärker deras självtillit.

 

Med ett lustfyllt lärande som inspirerar och skapar glädje,

 

vill vi tillsammans med en nyfikenhet utforska och stimulera

 

barns utveckling och lärande.

 

 

Barnsyn

 

​Vårt förhållningssätt sätter barnet i centrum där barns tankar och idéer är viktiga. Vi ser barnet som

kompetent, rikt, kreativt och att varje barn har en egen kraft och lust att växa, utvecklas och lära.

Barns erfarenheter och intressen ligger till grund för vårt utforskande arbetssätt. Vi lär oss i

samspel med varandra och tillsammans ska vi utforska och utmanas. Barn lär med alla sina sinnen,

därför ska vi erbjuda mångsidiga möjligheter för utveckling och lärande.