OM VÅR FÖRSKOLA

Tunabarnen Ekonomisk Förening

Tunabarnens förskola drivs av Tunabarnen Ekonomisk Förening.

Förskolan startades i oktober 1991. I november samma år flyttade vi in i våra nuvarande lokaler med egen trädgård och skogen runt knuten. Vi har även förmånen att ha en egen kokerska. Föräldraföreningens styrelse, förskolans huvudman, har det yttersta ansvaret att utbildningen följer nationella styrdokument och lagar. 


Rektor ansvarar för den pedagogiska och den "inre" delen av förskolan. Föreningen har till uppgift att bistå medlemmarna med barnomsorg. 


Barnomsorgsavgift samt barnkö

Avgiften betalas till kommunen enligt gällande taxa och plats på förskolan söks via kommunens kösystem på antagningsenheten, Ebarn och ungdom. 

 

Gemensamt ansvar och engagemang

Genom att välja en förskola som drivs gemensamt av oss föräldrar får du en bra inblick och goda möjligheter till att påverka ditt barns barnomsorg. Det medför även ett gemensamt ansvar och engagemang.

 

Föräldrarengagemang

Styrelsearbete

Styrelsearbete 1 gång per månad samt uppgifter däremellan.

 

Föräldrastäd

Städning av lokaler i förskolan ca en helgdag per termin.


Vår- och höstarbetsdag

1 gång per termin träffas alla familjer och storstädar på förskolan och dess närmiljö.

 

Förskolans öppethållande

Förskolan är öppen mellan 6.30 och 17.00. Förskolan stänger 3 veckor under julimånad.

Personalen har fyra planeringsdagar per läsår då verksamheten är stängd.


Städ

Under veckan städas förskolan av inhyrd städare. En gång under helgen så ansvarar en familj över att förskolan städas, ett schema upprättas av städansvarig och finns i hallen på förskolan. På hösten resp våren anordnas en städdag för familjerna då det även fixas, lagas och görs underhåll.